Bunu paylaş:

">
Ana Sayfa Gündem Emlak 9 Mayıs 2020 41 Görüntüleme

İŞKUR ‘’NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ’’ ÖDEMELERİNE BAŞLADI

Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erhan DEDE; Yoğun bir mesai sonunda Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) başvurularına, süratle ödeme işlemleri yapıldı. Ardından talepleri alınan ancak KÇÖ için şartları tutmayan, İşsizlik ödeneği alamadan ücretsiz izne ayrılanlar için Nakdi Ücret desteği ödemelerine başlıyoruz. Dedi.

İŞKUR ‘’NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ’’ ÖDEMELERİNE BAŞLADI
İl Müdürü Dede; İş ve işlemlerimiz interaktif ortamda başvuruya uygun hale getirilmiştir. Bu anlamda nakdi ücret desteği kişinin e-devlet, https://esube.iskur.gov.tr/ ve portallarını kullanarak yine işverenin “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi portalından bizzat işverenin veri girişi ile gerçekleştirilmektedir. Ücret desteği İşlemleri yapılırken Resmi ve Kurumlarımız dışında, bu kapsamda gelebilecek SMS’lere itibar edilmemesi ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini belirtti. NAKİT DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK • 15 Mart 2020 tarihi sonrası (4447 Sayılı Kanunun 51 İnci Maddesi Kapsamında) iş sözleşmesi feshedilen ve gerekli prim şartını sağlayamadığı için işsizlik ödeneği hak edemeyenlere, • 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılanlara, • Kısa çalışma ödeneği prim şartını sağlayamadığı için ödenekten yararlanamayan işçilere COVİD-19 PANDEMİ TEDBİRLERİ KAPSAMINDA NAKİT DESTEK BAŞVURU ESASLARI 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilmektedir. 15/03/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, “https://esube.iskur.gov.tr/” internet adresinden veya e-Devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine İŞKUR tarafından gerçekleştiriliyor. 17/4/2020 TARİHİ İTİBARIYLA İŞ SÖZLEŞMESİNİN BULUNDUĞU İŞVEREN TARAFINDAN ÜCRETSİZ İZNE AYRILAN VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANAMAYAN İŞÇİLER BAKIMINDAN Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılır. İşverenler, Nakdi Ücret Desteğinin uygulama süresi kapsamında, ilgili ayda işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısını, işçinin TC Kimlik Numarasını, işçinin IBAN numarasını ve cep telefonu bilgilerini SGK başvuru ekranı üzerinden bildirecek. HAK KAZANMA ŞARTLARI a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından İş Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, ÖDEME SÜRESİ VE ÖDEME TUTARI Ödemeler her ayın 8’inden sonra yapılacak, Ödeme miktarı damga vergisi hariç hiçbir kesintiye tabi değil günlük 38,94 TL, Ödeme süresi 17/04/2020-17/07/2020 arası 90 gün, süre bittiğinde Cumhurbaşkanı kararı ile 90 gün daha uzatılabiliyor. Ödeme sürecinde genel sağlık sigortaları ödenecek

Tema Tasarım |